KOSZYK (0)
UDT wózek widłowy Andrychów

Do czego służy wózek widłowy? Na to pytanie odpowiedzi mogą udzielić nawet dzieci. Jest to bowiem jedno z najczęściej używanych urządzeń w wielu branżach – wszędzie tam, gdzie ma się do czynienia z jakąkolwiek formą magazynowania (przechowywania) lub transportowania towarów. Zadaniem wózka widłowego jest przestawianie, przesuwanie i ustawianie palet i kartonów (oraz innych opakowań zbiorczych), w których znajdują się różne towary.

Aby móc korzystać z wózka widłowego, trzeba posiadać specjalne uprawnienia zdobywane podczas kursu na operatora wózka widłowego. Jednak zatrudnienie pracownika posiadającego te kwalifikacje nie wystarczy, aby móc właściwie zarządzać magazynem. Konieczne jest jeszcze zaopatrzenie się w odpowiednie wózki widłowe, dostosowane parametrami i funkcjonalnościami do rodzaju i ilości towaru. Co więcej, wózki widłowe trzeba regularnie poddawać badaniom UDT, przeglądom technicznym, naprawom i pracom konserwacyjnym – po to, aby jak najdłużej utrzymać je w dobrym stanie i mieć całkowitą pewność co do bezpieczeństwa związanego z ich użytkowaniem.

Badania UDT – wózek widłowy bezpieczny i sprawny

Wózki widłowe podlegają nadzorowi technicznemu,w związku z czym muszą być regularnie badanie pod kątem funkcjonowania i stanu technicznego. W dokumentacji dotyczącej konkretnego sprzętu musi się znaleźć zaświadczenie o tym, że został on dopuszczony do użytku. Inspektor nadzoru technicznego musi też wyznaczyć datę kolejnego badania – terminu tego nie wolno przekroczyć pod groźbą kar. Choć tak naprawdę to nie kary są głównym motywatorem do wykonywania regularnych przeglądów technicznych, a bezpieczeństwo. Przecież od stanu technicznego wózków widłowych używanych na magazynie zależy to, czy towary będą właściwie przechowywane i czy nie będzie im groziło zniszczenie lub uszkodzenie. A skoro już mowa o bezpieczeństwie, to priorytetem jest bezpieczeństwo ludzi – operatorów wózków, którzy w przypadku jakiejkolwiek awarii są w pierwszej kolejności narażeni na wypadek i utratę zdrowia.

Dlatego też wózki widłowe podlegają badaniom UDT i należy do tej sprawy podejść tak poważnie, jak na to zasługuje. Więcej informacji chętnie udzielimy zgłaszającym się do nas klientom z Andrychowa i innych miejscowości. Zapraszamy do kontaktu!

NASZE KATALOGI
ZOBACZ KATALOGI