KOSZYK (0)
UDT wózek widłowy Kraków

Wszystkie sprzęty magazynowe i budowlane muszą być regularnie badane pod katem technicznym, a na podstawie tego badania dopuszczane do użytku. Urząd Dozoru Technicznego odpowiedzialny jest za to, aby kontrolować i akceptować stan techniczny takich sprzętów, ale to ich właściciele muszą dbać o to, aby badania były wykonywane terminowo. To na nich spoczywa odpowiedzialność za pełną zgodność pod względem formalnym.

Używanie sprzętów z nieaktualnym badaniem technicznym lub takich, które nie przeszły pozytywnie kontroli, wiąże się z odpowiedzialnością karną. Właściciel bądź operator sprzętów (np. dzierżawca) może być ukarany grzywną, jeśli sprzęt bez odpowiedniej dokumentacji jest używany do pracy.

Wózek widłowy to jedno urządzeń, które bezwzględnie muszą przechodzić regularne badania UDT. Dlaczego? Od sprawności technicznej tego sprzętu zależy bezpieczeństwo nie tylko towarów, ale przede wszystkim ludzi pracujących na magazynie. Jeśli wózek widłowy posiada jakiekolwiek usterki konstrukcyjne czy eksploatacyjne, może zagrozić życiu ludzkiemu, nie mówiąc już o uszkodzeniu przechowywanych czy transportowanych towarów.

Badania UDT na wózek widłowy Kraków

W Krakowie, jak i w każdej innej miejscowości, możliwe jest wykonanie takich badań UDT w celu dopuszczenia określonego sprzętu magazynowego do użytku. Muszą o to zadbać wszyscy przedsiębiorcy wykorzystujący w swojej działalności wózki widłowe i inne urządzenia, a więc między innymi właściciele/zarządcy:

  • magazynów,

  • przechowalni,

  • hal produkcyjnych,

  • marketów/supermarketów,

  • marketów i składów budowlanych,

  • hurtowni,

  • punktów dystrybucji,

  • firm transportowych dysponujących przestrzenią magazynową.

Co więcej, z takich badań muszą korzystać również dostawcy używanych wózków widłowych. Sprzęty, które kierowane są na sprzedaż lub pod dzierżawę muszą mieć wszystkie uprawnienia i być dopuszczone do legalnego, bezpiecznego użytkowania. Wszystkie urządzenia oferowane przez Gamadex mają aktualne badania i są w pełni sprawne, dlatego nasi klienci z Krakowa i z pozostałych miast w województwie małopolskim nie muszą martwić się o bezpieczeństwo użytkowania pochodzących z naszego asortymentu sprzętów.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą produktową i usługową i zachęcamy klientów z Krakowa do podjęcia z nami współpracy!

NASZE KATALOGI
ZOBACZ KATALOGI