KOSZYK (0)

wózek Widłowy UDT

Urząd Dozoru Technicznego, w skrócie UDT, to instytucja, której zadaniem jest kontrola urządzeń technicznych pod względem bezpieczeństwa ich użytkowania. Do urządzeń, które muszą być regularnie kontrolowane przez UDT, należy m.in. wózek widłowy. Jest to pojazd wykorzystywany w transporcie bliskim oraz magazynowaniu, służący do załadunku, rozładunku, przenoszenia i ustawiania towarów. Jako pojazd podnośnikowy o napędzie silnikowym podlega dozorowi technicznemu – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Jeśli urządzenie jest nieodebrane przez UDT, używa się go wbrew decyzji lub jest modyfikowane bez zgody Urzędu, operator wózka widłowego może zostać ukarany grzywną lub pozbawieniem wolności.

 

Jakie formy ma dozór techniczny przeprowadzany przez UDT? Wózek widłowy może przejść przez następujące kontrole:

  • pełny dozór techniczny,
  • badania odbiorcze,
  • badania okresowe,
  • badania doraźne wykonywane na wniosek właściciela lub dzierżawcy sprzętu (np. kontrolne, eksploatacyjne, poawaryjne, powypadkowe).

Tylko sprzęty dopuszczone do użytku przez Urząd mogą być legalnie wykorzystywane w pracach magazynowych i transportowych. Po wykonaniu badania na wózku widłowym umieszcza się naklejkę z datą kolejnego badania. Ta forma kontroli ma za zadanie chronić pracowników magazynów, jak i towary, którymi zarządza się z użyciem tego sprzętu – ma więc ogromne znaczenie z punktu widzenia BHP.

Od września 2014 r. UDT wprowadza do użytku nowy wzór naklejki informującej o dacie następnego badania technicznego urządzenia na rok 2015-2016. Zielona naklejka UDT umieszczana na dozorowanych przez inspektorów UDT urządzeniach jest informacją dla użytkowników o pozytywnym wyniku przeprowadzonego badania i terminie następnego obowiązkowego badania technicznego.

NASZE KATALOGI
ZOBACZ KATALOGI